Pozvánka
Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Zverejnenie elektronickej adresy
Informácie pre nezávislých kandidátov do orgánov samosprávy
Informácie pre voličov do orgánov samosprávy
Všetky aktuality

 

 

 

                   Pozvánka na vianočný punč