Pozvánka
Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Zverejnenie elektronickej adresy
Informácie pre nezávislých kandidátov do orgánov samosprávy
Informácie pre voličov do orgánov samosprávy
Všetky aktuality

 

Voľby prezidenta SR

Informácia o podmienkách práva voliť a byť volený