Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2019

Číslo

objednávky

Zmluvný partner IČO Predmet Suma

Dátum

vystavenia

Dátum

zverejnenia

1/2019 JSC stav.s.r.o, Bytča 52100375 murárské práce + materiál 1485,00 12.2.2019 12.2.2019
2/2019 JAPASO s. r. o., Pov. Bystrica 47366320 zhotovenie sádrokartónovej steny prístavba OcU 110,00 12.3.2019 12.3.2019
             
             
             
             

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2018

Číslo objednávky Zmluvná strana IČO Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 montážna plošina s pracovníkom 65,00 18.1.2018 29.1.2018
2/2018 Jaroslav Kopáč, Prečín 28 43084656 údržba verejného osvetlenia 215,00 29.1.2018 2.2.2018
3/2018 Kates s. r. o.  Pov. Bystrica 03161347 lampy verejného osvetlenia

381,00

13.2.2018 16.2.2018
4/2018 Jozef Vida, Vinica 30385741 Komunitný plán sociálnych služieb 80,00 2.3.2018 20.3.2018
5/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 výmena lámp verejného osvetlenia 170,00 21.03.2018 21.03.2018
6/2018 Real - IR s. r. o 44195184 Plastové vchodové dvere do sály KD 922,- 13.4.2018 20.4.2018
7/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 výmena lámp verejného osvetlenia 170,00 24.04.2018 24.04.2018
8/2018 Pavol Hozdek 34972731 materiál 117,06 04.05.2018 04.05.2018
9/2018 Pov. vodárenská spoločnosť, P. B. 36672076 vývoz žumpy 80,00 11.5.2018 11.5.2018
10/2018 Peter Lagín - LP,  P. B 37718509 klampiarské práce 150,00 11.5.2018 15.5.2018
11/2018 Derazin, Pov. Bystrica 34656529 deratizácia obecných priestorv 27,76 11.5.2018 18.05.2018
12/2018 Laro s. r. o., Pov. Bystrica 36295361 oprava schodišťa na cintoríne 480,00 21.05.2018 28.5.2018
13/2018 Doprastav, a. s. Žilina 31333320 práce naviac pri rekonštrukcií miestnych komunikácií cca 90 m2   07.06.2018 12.6.2018
14/2018 Medex s. r. o. Orlové 255 36390712 betón, doprava, manipulácia  1300,00 26.06.2018 26.06.2018
15/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 oprava verejného osvetlenia 90,00 28.9.2018 28.9.2018
16/2018 REAL - IR s.r.o. Pov Bystrica 44195184 okno, dvere a montáž  779,45 25.11.2018 04.12.2018
17/2018 LARO s. r. o., Pov. Bystrica 36295361 murárské práce + materiál  1200,00 25.11.2018 04.12.2018
18/2018 ORGECO spol. s.r.o. Nové zámky 31433090 vianočná výzdoba verejného osvetlenia 260,44 13.12.2018 23.12.2018
19/2018 František Šuraba Praznov 222 43794459 údržva verejného osvetlenia 200,00 21.12.2018 31.12.2018

 

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Rok 2017

Číslo objednávky

Zmluvné strany

IČO

Predmet zmluvy

Cena

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

1/2017

Miroslav Poliček

40708551 zimná údržba miestných komunikácií 151,78 02.01.2017 31.01.2017

2/2017

František Šuraba 43794459 oprava a údržba verejného osvetlenia 61,20  9.3.2017 14.03.2017

3/2017

Derazin Milan Pastierik

34656529

deratizácia obecných objektrov

26,68

7.4.2017

11.4.2017

4/2017

PVS, Pov. Bystraica

36672076

Vývoz žumpy

56,10

11.4.2017

11.4.2017

5/2017

JAPASO, s.r.o. 

Pov. Bystrica

47366320

maľovanie kultúrneho domu, výmena svietidiel

963,-

21.04.2017

05.05.2017

6/17

František Šuraba 

43794459

výkopové práce

60,00

05.05.2017

05.05.2017

7/2017

Stanislav Zúbek

35226811

zemné a výkopové práce ver. proestranstvo

70,00

15.05.2017

15.05.2017

8/2017

Anton Lagíň

46528318

občerstvenie deň matiek

64,35

12.05.2017

15.05.2017

9/17

ELBAS s. r. o.

36324531

detské ihrisko 

761,90

15.05.2017

15.05.2017

10/2017

Florián, s. r. o

36427969

materiál požiarna ochrana

1022,35

8.8.2017

11.8.2017

11/2017

Projart plus  spol. s. r. o.

46660356

Projektová dokumentácia - stavebné úpravy PO

1000,00

15.8.2017

25.8.2017

12/2017

Grantum s. r. o, žilina

47443316

Vypracovanie žiadosti o dotáciu

100,00

28.8.2017

5.9.2017

13/2017

Stavea - Anton Poliček, Prečín 269

32895259

PVC rúra

318,38

2.9.2017

19.9.2017

14/2017 Ladislav Krasňan, Šebešťanová 266 10881581 reťaz  požiarna ochrana 54,36 20.10.2017 20.10.2017

15/2017

JAPASO, s. r. o. Pov. Bystrica

47366320

montáž konštrukcie a sádrokartónu vchod na OcU, materiál

720,00

16.11.2017

21.11.2017

16/2017 Jaroslav Kopáč, Prečín 28 43084656 výmena žiaroviek na verejnom osvetlení 55,00 15.11.2017 24.11.2017
17/2017  Anton Blaško Prečín 293 31033920 výmena ističa a hodín na verejnom osvetlení 70,00 29.12.2017 10.1.2018
             

 

Rok 2016

Číslo objednávky

Zmluvné strany

IČO

Predmet zmluvy

Cena

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

1/2016

Derazin, Pov. Bystrica

34656529

Deratizácia obecných objektov

22,50

29.04.16

2.5.2016

2/2016

Vrbata s. r. o. , Pov. Bystrica

36346837

Reklamné predmety

242,81

30.04.16

2.5.2016

3/2016

Jozef Hošták, Orlové 218

11937165

Prenájom stanov

180,00

22.6.2016

1.7.2016

4/2016

Dušan Hrnčík, Pov. Bystrica

41498671

Podlaha kultúrny dom

992,88

20.7.2016

22.07.2016

5/2016

Povatech, a .s Pov. Bystrica

36322661

Betón, doprava

409,56

20.7.2016

22.7.2016

6/2016

Aleš Lagín, Domaniža 

40309258

Rovnanie betónu kultúrny dom

350,00

20.7.2016

22.7.2016

7/2016

Florián , s. r. o., Martin

36427969

Materiál pre požiarnu ochranu

700,00

27.7.2016

28.7.2016

8/2016

Rastislav Bielik, Orlové

41496663

Materiál kultúrny dom, montáž podlahy

806,60

31.08.2016

05.08.2016

9/2016

Kates s. r. o., Pov. Bystrica

31631347

Stožiar - rozhlas

152,06

31.08.2016

05.08.2016