NÁVRH  ROZPOČTU  na rok  2019 - 2021  zverejnené dňa 19.2.2019

Príjmy

Výdavky

 

Rozpočet  
2018 Plnenie príjmov
  Plnenie výdavkov