Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 

P. č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum zverejnenia Dátum ukončenie
1/19 Tendernet , Žilina 50139088 dodatok č. 1 k licenčnej zmluve 200,00 29.1.2019 31.12.2019
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Rok 2018

P.č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum zverejnenia Dátum ukončenia
1/18 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Poskytnutie dotácie 1400,00 27.3.2018 31.8.2018
2/18

Podohospodárska platobná agentúra

Doplnená

30794323

Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku   

 dodatok č. 1

93939,38 centrálny register 21.3.2018  
3/18 Martina Pavlíková 50573241 nájomná zmluva - dodatok č. 1 60,00 24.04.2018  
4/18 CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica ,s. r. o. 45348430 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozora 120,00 29.05.2018  
5/18 Osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041 Zmluva o výkone zodpovednej osoby 24,00/mesiac 8.6.2018  
6/18

VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1 Bratislava

31320155 Zmluva o termínovanom úvere č. 652/2018/UZ 89695,36 26.6.2018 25.6.2019
7/18 VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1 Bratislava 31320155 Všeobecné obchodné podmienky k úveru   26.6.2018  
8/18 VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1 Bratislava 31320155 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1035/2018/D   26.6.2018  
9/18 APX, k.s.Pov. Bystrica 36012734 Zmluva o vykonaní auditu 360,00 20.7.2018 31.12.2018
10/18 LARO, s. r. o., Pov. Bystrica 36295361 Zmluva o dielo č.1/18 25760,56 10.8.2018 14.8.2018
11/18 ELMIK Vráble s.r.o 46093672 Zmluva o dielo 2/18 11000,40 28.9.2018 31.11.2018
12/18 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Zmluva o výpožičke 0,00 26.10.2018 26.10.2023
13/18 SAD Trenčín 36323977 Zmluva o zabezpečení autobusového spojenia 2,10 / 1 deň + DPH 9.12.2018  

 

 

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Rok 2017

 

Zmluvná strana

Zmluva Cena s DPH
Licenčná zmluva Licenčná zmluva 250,00€
Zmluva o vykonaná auditu Zmluva o vykonaní auditu 360,00 €
Združenie obcí Strážovské vrchy Zmluva o združení finančných prostriedkov 404,36 €
Komunálna poisťovňa a.s. Dodatok k poistnej zmluve 7,75 €
Komunálna poisťovňa a.s. Poistenie majetku obce 107,52 €
DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie PZ 1400,00 €
Alžbeta Dračková Kúpna zmluva na pozemok 2416,25 €
Zdeno Mišutka  Zmluva o zbere použitého šatstva 0,00 €