bec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2022

Rok  Mesiac Zoznam faktúr
2022 1/2022 Zoznam faktúr
2022 2/2022 Zoznam faktúr
2022 3/2022 Zoznam faktúr
2022 4/2022 Zoznam faktúr
2022 5/2022 Zoznam faktúr
2022 6/2022 Zoznam faktúr
2022 7/2022 Zoznam faktúr
2022 8/2022 Zoznam faktúr
2022 9/2022 Zoznam faktúr
2022 10/2022 Zoznam faktúr
     
     

 

 

 

Obec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2021

Rok  Mesiac Zoznam faktúr
2021 1/2021 Zoznam faktúr
2021 2/2021 Zoznam faktúr
2021 3/2021 Zoznam faktúr
2021 4/2021 Zoznam faktúr
2021 5/2021 Zoznam faktúr
2021 6/2021 Zoznam faktúr
2021 7/2021 Zoznam faktúr
2021 8/2021 Zoznam faktúr
2021 9/2021 Zoznam faktúr
2021 10/2021 Zoznam faktúr
2021 11/2021 Zoznam faktúr
2021 12/2021 Zoznam faktúr
     

 

 

 

Obec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2020

Rok  Mesiac Zoznam faktúr
2020 1/20 Zoznam faktúr
2020 2/20 Zoznam faktúr
2020 3/20 Zoznam faktúr
2020 4/20 Zoznam faktúr
2020 5/20 Zoznam faktúr
2020 6/20 Zoznam faktúr
2020 7/20 Zoznam faktúr
2020 8/20 Zoznam faktúr
2020 9/20 Zoznam faktúr
2020 10/20 Zoznam faktúr
2020 11/20 Zoznam faktúr
2020 12/20 Zoznam faktúr

 

 

Obec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2019

Rok  Mesiac Zoznam faktúr
2019 1/19 Zoznam faktúr
2019 2/19 Zoznam faktúr
2019 3/19 Zoznam faktúr
2019 4/19 Zoznam faktúr
2019 5/19 Zoznam faktúr
2019 6/19 Zoznam faktúr
2019 7/19 Zoznam faktúr
2019 8/19 Zoznam faktúr
2019 9/19 Zoznam faktúr
2019 10/19 Zoznam faktúr
2019 11/19 Zoznam faktúr
2019 12/19 Zoznam faktúr

 

 

Obec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Rok 2018

rok mesiav zoznam faktúr
2018 1/2018 Zoznam faktúr
2018 2/2018 Zoznam faktúr
2018 3/2018 Zoznam faktúr
2018 4/2018 Zoznam faktúr
2018 5/2018 Zoznam faktúr
2018 6/2018 Zoznam faktúr
2018 7/2018 Zoznam faktúr
2018 8/2018 Zoznam faktúr
2018 9/2018 Zoznam faktúr
2018 10/2018 Zoznam faktúr
2018 11/2018 Zoznam faktúr
2018 12/2018 Zoznam faktúr

 

 

 

Obec informuje občanov o faktúrach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Faktúry

Rok 2017

Rok Mesiac Zoznam faktúr
2017 12/2017 Zoznam faktúr
2017 11/2017 Zoznam faktúr
2017 10 / 2017 Zoznam faktúr
2017 9 / 2017 Zoznam faktúr
2017 8 / 2017 Zoznam faktúr
2017 7 / 2017 Zoznam faktúr
2017 4 - 6 /2017 Zoznam faktúr
2017 1 - 3 /2017 Zoznam faktúr

 

Rok 2016

Rok Mesiac Zoznam faktúr
2016 7 - 12 / 2016   Zoznam faktúr
2016 1 - 6 / 2016 Zoznam faktúr