Prvá písomná správa o obci je v roku 1466. V tom čase patrila panstvu Považská Bystrica, jednak Kartuzovcom a Brigantovcom. Počarová sa samostatne vyvíjala do 23. októbra 1976- do jej pričlenenia k Prečínu. Od 1. septembra 1992 ju opäť osamostatnili.

 Prvýkrát sa Počarová spomína ako Zpocernoci Lhotta. Názov sa neskôr vyvíjal nasledovne: 

1471- Poclerova Lhota

1498- Pocharowa Lhota, Poczarowa

1500- Poclerova Lehotha.

Tento názov sa použival takmer 300 rokov. V roku 1773 sa začal používať názov Poczarowa.

Prvý starosta bol v roku 1878 p. Štefan Ďurkech.

 V roku - 1907  sa začali budovať murované domy
       - 1948 sa začala robiť nová cesta do dediny namiesto prašnej cesty.

       - 1950 sa začali kupovať do dediny prvé traktory. 
   
      - 1945- sa postavil obecný dom- nachádzala sa tam hasičská zbrojnica, sklad pre uhlie, peklo pre sálu, javisko, sála, obecný úrad, knižnica a socialne zariadenie.

V roku 1598 mala Počarová 8 domov, 1720 mala 11 daňovíkov, 1784 mala 25 domov rovnaký počet rodín a 159 obyvateľov, 1970 mala najviac obyvateľov 216.Treba ešte poznamenať, že pred cholerou 500 rokov dozadu bola naša obec taká obývaná, že mala nad 500 obyvateľov. A tak po cholere zaniklo takmer všetko.

 Prví hasiči DHZ Počarová:

- Badík Martin

- Kopinec František St.

-Istenák Augustín

- Babinec Rudolf

-Lagín Frantíšek

-Babinec Alojz

-Kasman Jozef

- Kasman Pavel

- Briestensky Vincent,  Michal Jozef