Obecný úrad Počarová

    Počarová 23

   018 15  Prečín

 

  IČO: 302 33 623

  DIČ: 2020687922

DIČ DPH: neplatca

 

  Tel. číslo : 042/ 43 970 63

  Email : pocarova@pocarova.sk