Materská škola Prečín 275

 Telefón: 042/43 97 034

 E-mail: ms@precin.eu 


 Prevádzka denne  od  : 6,30 hod. – 16,00 hod