Obec Počarová

Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky

IČO: 30233623

DIČ : 2020687922
Počet obyvateľov: 151
Rozloha: 231 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1466
Starosta: Ladislav Lagín (SNS)

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

 

Geografické údaje

Geografická poloha obce :        GPS súradnice:  49.069444°, 18.513611°

 

Susedné mestá a obce :             Prečín, Domaniža

 

Celková rozloha obce :             2,32 km² (232 ha)

 

Nadmorská výška :                   390 m. n m

 

 

Demografické údaje

Národnostná štruktúra :                       slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímsko-katolícka

Vývoj počtu obyvateľov :                    rok 2016 : 149 obyvateľov ( 80 mužov, 69 žien )

 

Symboly obce

Erb obce:         Na modrom podklade kvet z dvanástimi striebornými lupeňmi a štyrmi zlatými 

                         lupeňmi

Vlajka obce:    pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrá dvoj pruh biela žltá, modrá. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zastrihni, siahajúcimi do tretiny jej listu

    

Pečať obce:     Kvet zo šestnástimi lupeňmi a pod tým názov obce

 

Logo obce

Žena stojí na pažiti  v pravej ruke nesie snop, v ľavej drží kosák .  Symbolizuje obyvateľov obce ako poľnohospodárov  .