Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2022

 

Číslo

objednávky

Zmluvný partner IČO Predmet Suma

Dátum

vystavenia

Dátum

zverejnenia

1/2022

František Šuraba Praznov 222

43794459 údržva verejného osvetlenia 120,00 4.2.2022 4.2.2022
2/2022 OSMONT, elektromontáže, Pov. Bystrica 46417893 rozšírenie osvetlenia na cintorín

 

1804,50

+ DPH

25.3.2022 25.3.2022
3/2022 Rastislav Bielik , Orlové 205 41496663 rekonštrukčné práce na KD 950,00 25.3.2022 25.3.2022
4/2022 SAZAN Ponitrie Ob. združenie, Nitra 36110442 Lipa veľkolistá - sadenice 4 ks 40,00 25.3.2022 25.3.2022
5/2022 Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82 43965733 Zhodnotenie zdravotného stavu drevín 120,00 04,04.2022 05.04.2022
6/2022 Daniel Palko - Gaz - term, Pov. Bystrica 32901143 kanalizačné rúry 527,00 7.4.2022 8.4.2022
7/2022 Jozef Križan - Autodoprava, Dolný Lieskov 47670509 zemné práce 1500,00 13.7.2022 15.7.2022
8/2022 Megawaste Slovakia, Hliny 1412 36265144 vývoz veľkokapacitného kontajnera nelegálnej skládky cena podľa zmluvných podmienok 15.7.2022 26.7.2022
9/2022 Florián, s.r.o., Martin 36427969 materiálno technické vybavenie DHZ 1490,20 21.7.2022 25.7.2022
10/2022 EPROS, spol. s.r.o , Žilina 31588506 poplatok za uskladnenie stavebného odpadu 1060,00 25.7.2022 2.8.2022
11/2022 Mária Šlapková, Pov. Bystrica 31091326 občerstvenie pri príležitosti Olympiady seniorov 130,00 07.09.2022 14.9.2022
12/2022 Nier Fine Wines SK, Bratislava 46225625 reklamné predmety 218,40 21.9.2022 26.9.2022
13/2022 Peter Jakubík PJ, Hôzdnica 141 41783018 podbitie presahu strechy + materiál 4603,52 28.10.2022 4.10.2022
14/2022 František Šuraba, Praznov 222 43794459 údržba verejného osvetlenia 45,00 6.12.2022 6.12.2022
             

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2021

Číslo

objednávky

Zmluvný partner IČO Predmet Suma

Dátum

vystavenia

Dátum

zverejnenia

1/2021 A J Produkty a.s., Bratislava  36268518 kancelárska skriňa 426,60 17.2.2021 23.2.2021
2/2021 František Šuraba, Praznov 222 43794459 údržba verejného osvetlenia 70,00 23.2.2021 23.2.2021
3/2021 Trantišek Šuraba, Praznov 222 43794459 údržba verejného osvetlenia 55,00 26.2.2021 1.3.2021
4/2021 East West distribucion, Bratislava 47402598 ochranné rúška  93,00 1.3.2021 1.3.2021
5/2021 WORKTEX, s. r.o., Nitra 36586016 respirátory FFP2 90,00 1.3.2021 5.3.2021
6/2021 Tempo Kondela . s. r. o., Tvrdošín 36409154 kancelárske stoličky 239,20 19.3.2021 19.3.2021
7/2021 JSC stav s. r. o., Štiavník 88 52100375 odvodnenie cesty 4427,77 27.4.2021 27,4,2021
8/2021 František Šuraba, Praznov 222 43794459 rozšírenie miestneho rozhlasu 150,00 27.4.2021 27.4.2021
9/2021 František Šuraba, Praznov 222 43794459 údržba verejného osvetlenia 76,00 14,6.2021 15.6.2021
10/2021 Daniel Urík, Plevník . Drienové 81 41096461 oprava požiarnej nádrže 4200,00 6.7.2021 6.7.2021
11/2021 Florian. s.r.o., Martin 36427969 materiál DZH 1469,70 13.7.2021 16.7.2021
12/2021 Podžobracka farma s. r. o., Vinica 52708314 Komunitný plán sociálnych služieb - vypracovanie

65,00

 

16.8.2021 19.8.2021
13/2021 ŠEVT 31331131 tlačivá evidencia obyvateľov 16,20 29.10.2021 12.11.2021
14/2021 Viktor Hric- L-DEN Slovakia 54084491 kolotoč so sedením 1600,00 23.11.2021 23.11.2021
15/2021 Ján Zboran. Papradno 359 37716778 zemnépráce, oplotenie z betonových dielov 780,00 23.11.2021 23.11.2021
             

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2020

Číslo

objednávky

Zmluvný partner IČO Predmet Suma

Dátum

vystavenia

Dátum

zverejnenia

1/2020 Centrum polygrafických služieb, Bratislava 42272360 objednávka tlačív 14,30 7.2.2020 7.2.2020
2/2020 Tibor Meliš, geodet, Pov. Bystrica 35227184 GP pozemku 230,00 17.04.2020 17.04.2020
3/2020 František Šuraba, Praznov 222 43794459 údržba verejného osvetlenia 150,00 28.4.2020 28.04.2020
4/2020 B2B Partner s. r. o., Bratislava 44413467 skrina spisová 412,80 11.5.2020 15.5.2020
5/2020 ADET SK, Pov. Bystrica 47756497 ochranné pracovné pomôcky PO 296,33 21.5.2020 22.5.2020
6/2020 Ivg. Miroslav  Smatana, Pov. Bystrica   oocenenie parc. č. 204/1, 204/3 100,- 2.6.2020 2.6.2020
7/2020 ADET SK, Pov. Bystrica 47756497 ochranné pracovné pomôcky PO 239,18 8.7.2020 13.7.2020
8/2020 Florián, s. r. o., Martin 36427969 ochranné pracovné pomôcky PO 341,80 03.08.2020 10.08.2020
9/2020 JUDr. Viktor Mlynek, advokát Nitra  53109538 vypracovanie kúpno predajných zmluv 150,00 20.10.2020 20.10.2020
10/2020 ADER Alena Pastieriková, Pov. Bystrica 52099342 deratizácia obecných objektov 25,20 16,10,2020 23.10.2020
11/2020 Ján Zboran, Papradno 359 37716778 regulácia potoka - oporný múr 3572,00 30.10.2020 30.10.2020
             

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2019

Číslo

objednávky

Zmluvný partner IČO Predmet Suma

Dátum

vystavenia

Dátum

zverejnenia

1/2019 JSC stav.s.r.o, Bytča 52100375 murárské práce + materiál 1485,00 12.2.2019 12.2.2019
2/2019 JAPASO s. r. o., Pov. Bystrica 47366320 zhotovenie sádrokartónovej steny prístavba OcU 110,00 12.3.2019 12.3.2019
3/2019 ELBAS, Hatné 36324531 koník vraný, stôl s lavicou  760,00 29.3.2019 29.03.2019
4/2019 Horenka , OZ 2120819503 hudobné vystúpenie dňa 17.8.19, otváranie oddychovej zóny 200,00 2.8.2019 2.8.2019
5/2019 REPLAST spol. s.r.o., Žilina 31570666 kanálová rúra  2ks 146,00 21.8.2019 22.8.2019
6/19 Ivan Pavlík, Pov. Bystrica 36937703 objednávka - autobus kultúrne podujatie 240,00 28.8.2019 28.8.2019
7/19 Tibor Meliš - geodet. Pov. Bystrica 35227184 Geodetické práce - zameranie cintorína 230,00 4.10.2019 4.10.2019
8/19 RD TRANS s. r. o.,Sverepec 46333801 štrk, ihrisko, dovoz 210,00 15.10.2019 20.10.2019
9/19 Kater s.r.o , Pov. Bystrica 31631347 vianočná výzdova 300,00 6.12.2019 6.12.2019
10/19 Cestné stavby Pov. Bystrica 52133176 oprava miestnej komunikácie 4100,00 17.12.2019 20.12.2019
11/19 Janka kozáková - JK servis, Pov. Bystrica 36937151 Služby PO 60,00 31.12.2019 31.12.2019

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2018

Číslo objednávky Zmluvná strana IČO Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 montážna plošina s pracovníkom 65,00 18.1.2018 29.1.2018
2/2018 Jaroslav Kopáč, Prečín 28 43084656 údržba verejného osvetlenia 215,00 29.1.2018 2.2.2018
3/2018 Kates s. r. o.  Pov. Bystrica 03161347 lampy verejného osvetlenia

381,00

13.2.2018 16.2.2018
4/2018 Jozef Vida, Vinica 30385741 Komunitný plán sociálnych služieb 80,00 2.3.2018 20.3.2018
5/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 výmena lámp verejného osvetlenia 170,00 21.03.2018 21.03.2018
6/2018 Real - IR s. r. o 44195184 Plastové vchodové dvere do sály KD 922,- 13.4.2018 20.4.2018
7/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 výmena lámp verejného osvetlenia 170,00 24.04.2018 24.04.2018
8/2018 Pavol Hozdek 34972731 materiál 117,06 04.05.2018 04.05.2018
9/2018 Pov. vodárenská spoločnosť, P. B. 36672076 vývoz žumpy 80,00 11.5.2018 11.5.2018
10/2018 Peter Lagín - LP,  P. B 37718509 klampiarské práce 150,00 11.5.2018 15.5.2018
11/2018 Derazin, Pov. Bystrica 34656529 deratizácia obecných priestorv 27,76 11.5.2018 18.05.2018
12/2018 Laro s. r. o., Pov. Bystrica 36295361 oprava schodišťa na cintoríne 480,00 21.05.2018 28.5.2018
13/2018 Doprastav, a. s. Žilina 31333320 práce naviac pri rekonštrukcií miestnych komunikácií cca 90 m2   07.06.2018 12.6.2018
14/2018 Medex s. r. o. Orlové 255 36390712 betón, doprava, manipulácia  1300,00 26.06.2018 26.06.2018
15/2018 František Šuraba, Praznov 222 43794459 oprava verejného osvetlenia 90,00 28.9.2018 28.9.2018
16/2018 REAL - IR s.r.o. Pov Bystrica 44195184 okno, dvere a montáž  779,45 25.11.2018 04.12.2018
17/2018 LARO s. r. o., Pov. Bystrica 36295361 murárské práce + materiál  1200,00 25.11.2018 04.12.2018
18/2018 ORGECO spol. s.r.o. Nové zámky 31433090 vianočná výzdoba verejného osvetlenia 260,44 13.12.2018 23.12.2018
19/2018 František Šuraba Praznov 222 43794459 údržva verejného osvetlenia 200,00 21.12.2018 31.12.2018

 

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených  objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Rok 2017

Číslo objednávky

Zmluvné strany

IČO

Predmet zmluvy

Cena

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

1/2017

Miroslav Poliček

40708551 zimná údržba miestných komunikácií 151,78 02.01.2017 31.01.2017

2/2017

František Šuraba 43794459 oprava a údržba verejného osvetlenia 61,20  9.3.2017 14.03.2017

3/2017

Derazin Milan Pastierik

34656529

deratizácia obecných objektrov

26,68

7.4.2017

11.4.2017

4/2017

PVS, Pov. Bystraica

36672076

Vývoz žumpy

56,10

11.4.2017

11.4.2017

5/2017

JAPASO, s.r.o. 

Pov. Bystrica

47366320

maľovanie kultúrneho domu, výmena svietidiel

963,-

21.04.2017

05.05.2017

6/17

František Šuraba 

43794459

výkopové práce

60,00

05.05.2017

05.05.2017

7/2017

Stanislav Zúbek

35226811

zemné a výkopové práce ver. proestranstvo

70,00

15.05.2017

15.05.2017

8/2017

Anton Lagíň

46528318

občerstvenie deň matiek

64,35

12.05.2017

15.05.2017

9/17

ELBAS s. r. o.

36324531

detské ihrisko 

761,90

15.05.2017

15.05.2017

10/2017

Florián, s. r. o

36427969

materiál požiarna ochrana

1022,35

8.8.2017

11.8.2017

11/2017

Projart plus  spol. s. r. o.

46660356

Projektová dokumentácia - stavebné úpravy PO

1000,00

15.8.2017

25.8.2017

12/2017

Grantum s. r. o, žilina

47443316

Vypracovanie žiadosti o dotáciu

100,00

28.8.2017

5.9.2017

13/2017

Stavea - Anton Poliček, Prečín 269

32895259

PVC rúra

318,38

2.9.2017

19.9.2017

14/2017 Ladislav Krasňan, Šebešťanová 266 10881581 reťaz  požiarna ochrana 54,36 20.10.2017 20.10.2017

15/2017

JAPASO, s. r. o. Pov. Bystrica

47366320

montáž konštrukcie a sádrokartónu vchod na OcU, materiál

720,00

16.11.2017

21.11.2017

16/2017 Jaroslav Kopáč, Prečín 28 43084656 výmena žiaroviek na verejnom osvetlení 55,00 15.11.2017 24.11.2017
17/2017  Anton Blaško Prečín 293 31033920 výmena ističa a hodín na verejnom osvetlení 70,00 29.12.2017 10.1.2018

 

Rok 2016

Číslo objednávky

Zmluvné strany

IČO

Predmet zmluvy

Cena

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

1/2016

Derazin, Pov. Bystrica

34656529

Deratizácia obecných objektov

22,50

29.04.16

2.5.2016

2/2016

Vrbata s. r. o. , Pov. Bystrica

36346837

Reklamné predmety

242,81

30.04.16

2.5.2016

3/2016

Jozef Hošták, Orlové 218

11937165

Prenájom stanov

180,00

22.6.2016

1.7.2016

4/2016

Dušan Hrnčík, Pov. Bystrica

41498671

Podlaha kultúrny dom

992,88

20.7.2016

22.07.2016

5/2016

Povatech, a .s Pov. Bystrica

36322661

Betón, doprava

409,56

20.7.2016

22.7.2016

6/2016

Aleš Lagín, Domaniža 

40309258

Rovnanie betónu kultúrny dom

350,00

20.7.2016

22.7.2016

7/2016

Florián , s. r. o., Martin

36427969

Materiál pre požiarnu ochranu

700,00

27.7.2016

28.7.2016

8/2016

Rastislav Bielik, Orlové

41496663

Materiál kultúrny dom, montáž podlahy

806,60

31.08.2016

05.08.2016

9/2016

Kates s. r. o., Pov. Bystrica

31631347

Stožiar - rozhlas

152,06

31.08.2016

05.08.2016