Rozpočet na rok 2021 - 2023

Rozpočet -  schválený
2021-2023 Rozpočer prijmy
  Rozpočet výdavky

 

NÁVRH  ROZPOČTU  na rok  2020 - 2022 zverejnené dňa 26.2.2020

Rozpočet -  návrh  
2021 - 2023 Rozpočet prijmy
  Rozpočet výdavky

 

 

ROZPOČET na rok 2020 

Rozpočet skutočnosť ku 31.12.2020  
2020 Plnenie prijmov 
  Plnenie výdavkov

 

Rozpočet -  schválený
2020 Rozpočet  prijmov 
  Rozpočet výdavkov

 

Rozpočet -  návrh  
2021 - 2022 Rozpočet prijmy
  Rozpočet výdavky

 

NÁVRH  ROZPOČTU  na rok  2020 - 2022 zverejnené dňa 15.1.2020

 

Rozpočet  
2019 Plnenie prijmov
  Plnenie výdavkov

 

Rozpočet  
2018 Plnenie príjmov
  Plnenie výdavkov