Rozpočet na rok 2022 - 2024

Rozpočet -  schválený  7.3.2022
2022-2024 Rozpočet príjmy
  Rozpočet výdavky

 

NÁVRH  ROZPOČTU  na rok  2022 - 2024 zverejnené dňa 18.02.2022

Rozpočet -  návrh  
2022 - 2024

rozpočet prijmy

  rozpočet výdavky

 

 

 

ROZPOČET na rok 2021 

Rozpočet skutočnosť ku 31.12.2021  
2021 Rozpočet prijmy
  Rozpočet výdavky

 

 

Rozpočet na rok 2021 - 2023

Rozpočet -  schválený
2021-2023 Rozpočer prijmy
  Rozpočet výdavky

 

NÁVRH  ROZPOČTU  na rok  2021 - 2023 zverejnené dňa 26.2.2021

Rozpočet -  návrh  
2021 - 2023 Rozpočet prijmy
  Rozpočet výdavky

 

 

ROZPOČET na rok 2020 

Rozpočet skutočnosť ku 31.12.2020  
2020 Plnenie prijmov 
  Plnenie výdavkov

 

Rozpočet -  schválený
2020 Rozpočet  prijmov 
  Rozpočet výdavkov

 

Rozpočet -  návrh  
2021 - 2022 Rozpočet prijmy
  Rozpočet výdavky

 

NÁVRH  ROZPOČTU  na rok  2020 - 2022 zverejnené dňa 15.1.2020

 

Rozpočet  
2019 Plnenie prijmov
  Plnenie výdavkov

 

Rozpočet  
2018 Plnenie príjmov
  Plnenie výdavkov