Popis služby:

Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán obce Počarová 2018 - 2020

Typy informácií:

  • Sociálne služby
  • Pomoc v hmotnej núdzi
  • Opatera člena rodiny