Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Pripravované VO

 

 

Ukončené VO

Výzva na predkladanie ponúk

 

 

Typy informácií:

  • Výpis z ukončených VO
  • Výpis z prebiehajúcich/vyhlásených VO

 

I