Zápisnice zo zasadania OZ v Počarovej

Rok  2022

 

Zápisnica č. 4/2022

Zápisnica č. 3/2022

Zápisnica č. 2/2022

Zápisnica č. 1/2022

 

 

Zápisnice zo zasadania OZ v Počarovej

Rok  2021

Zápisnica č. 4/2021

Zápisnica č. 3/2021

Zápisnica č. 2/2021

Zápisnica č, 1/2021