Zápisnice zo zasadania OZ v Počarovej

Rok  2021

Zápisnica č. 4/2021

Zápisnica č. 3/2021

Zápisnica č. 2/2021

Zápisnica č, 1/2021