Popis služby:

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typy informácií:

- Informácie o objednávkach.

- Informácie o faktúrach

- Informácie o zmluvách

 

Objednávky

 

Číslo objednávky

Zmluvné strany

IČO

Predmet zmluvy

Cena

Dátum vystavenia

Dátum zverejnenia

1/2016

Derazin, Pov. Bystrica

34656529

Deratizácia obecných objektov

22,50

29.04.16

2.5.2016

2/2016

Vrbata s. r. o. , Pov. Bystrica

36346837

Reklamné predmety

242,81

30.04.16

2.5.2016

3/2016

Jozef Hošták, Orlové 218

11937165

Prenájom stanov

180,00

22.6.2016

1.7.2016

4/2016

Dušan Hrnčík, Pov. Bystrica

41498671

Podlaha kultúrny dom

992,88

20.7.2016

22.07.2016

5/2016

Povatech, a .s Pov. Bystrica

36322661

Betón, doprava

409,56

20.7.2016

22.7.2016

6/2016

Aleš Lagín, Domaniža 

40309258

Rovnanie betónu kultúrny dom

350,00

20.7.2016

22.7.2016

7/2016

Florián , s. r. o., Martin

36427969

Materiál pre požiarnu ochranu

700,00

27.7.2016

28.7.2016

8/16

Rastislav Bielik, Orlové 205

41496663

Montáž podlahy kultúrny dom + materiál

806,60

31.8.2016

4.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry

2016000001 SPP Plyn 7208602859 15.01.2016 25.01.2016 15.01.2016 08.01.2016 145 145 20.01.2016 35815256 SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
2016000002 MP Profit Vypracovanie projektov 0002016009 14.01.2016 11.02.2016 14.01.2016 12.01.2016 500 500 20.01.2016 50068849 MP Profit
2016000003 SlovTech Webová stránky obce 0001600005 26.01.2016 28.01.2016 26.01.2016 21.01.2016 61,87 61,87 01.02.2016 34366962 Slovtech
2016000004 Slovak Tel telefón 3781829301 12.02.2016 18.02.2016 12.02.2016 02.02.2016 33,8 33,8 12.02.2016 35763469 Slovak Telekom
2016000005 SSE - zálo elektrická energia 7206512500 02.02.2016 15.02.2016 02.02.2016 01.02.2016 58 58 12.02.2016 36403008 SSE Žilina
2016000006 SSE záloha elektrická energia 7206510500 02.02.2016 15.02.2016 02.02.2016 01.02.2016 287 287 12.02.2016 36403008 SSE Žilina
2016000007 SSE záloha elektrická energia 7206515500 02.02.2016 15.02.2016 02.02.2016 01.02.2016 172 172 12.02.2016 36403008 SSE Žilina
2016000008 SPP plyn Plyn 7273469743 02.02.2016 15.02.2016 02.02.2016 01.02.2016 141 141 15.02.2016 35815256 SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
2016000009 Spol úrad Spoločný stavebný úrad 0000015214 09.02.2016 15.02.2016 09.02.2016 05.02.2016 121,01 121,01 15.02.2016 00317349 OU-Jasenica
2016000010 Megawaste vývoz komunálneho odpadu 0030160101 12.02.2016 15.02.2016 12.02.2016 31.01.2016 124,29 124,29 15.02.2016 36265144 Megawasteslovakia s.r.o.
2016000011 KEO Účtovný program 2016000601 18.02.2016 01.03.2016 18.02.2016 16.02.2016 139,44 139,44 22.02.2016 36739464 KEO s.r.o.
2016000012 SOZA Ochranné práva 2161103445 19.02.2016 03.03.2016 19.02.2016 17.02.2016 14,28 14,28 03.03.2016 00178454 SOZA
2016000013 SPP Plyn 7165301316 02.03.2016 15.03.2016 02.03.2016 01.03.2016 132 132 03.03.2016 35815256 SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
2016000014 Telekom telefón 1782750110 07.03.2016 18.03.2016 07.03.2016 02.03.2016 33,8 33,8 10.03.2016 35763469 Slovak Telekom
2016000015 Megawaste Vývoz komunálneho odpadu 0030160249 10.03.2016 25.03.2016 10.03.2016 29.02.2016 114,71 114,71 23.03.2016 36265144 Megawasteslovakia s.r.o.
2016000016 Spol úrad Spoločný stavebný úrad 0000015246 14.03.2016 19.03.2016 14.03.2016 09.03.2016 99,4 99,4 23.03.2016 00317349 OU-Jasenica
2016000017 MP Profit Vypracovanie projektov 0002016056 10.03.2016 16.03.2016 10.03.2016 15.02.2016 500 500 10.03.2016 50068849 MP Profit
2016000018 SPP Plyn 6300034533 05.04.2016 15.04.2016 05.04.2016 01.04.2016 73 73 11.04.2016 35815256 SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
2016000019 Slovak tel telefón, internet 8783676296 11.04.2016 18.04.2016 11.04.2016 03.04.2016 34,03 34,03 21.04.2016 35763469 Slovak Telekom
2016000020 PHSR Plán hospodárskeho sa sociálneho rozvoja 0000162016 12.04.2016 30.04.2016 12.04.2016 11.04.2016 250 250 21.04.2016 37923536 Regionálna rozvojová agentúra
2016000021 Slovgram Autorské práva 0001606621 14.04.2016 02.05.2016 14.04.2016 11.04.2016 38,5 38,5 29.04.2016 17310598 Slovgram
2016000022 kom odpad Vývoz komunálneho odpadu 0030160415 19.04.2016 25.04.2016 19.04.2016 31.03.2016 119,38 119,38 21.04.2016 36265144 Megawasteslovakia s.r.o.
2016000023 údržba MK Zimná údržba miestnych komunikácií 0002015016 26.04.2016 30.04.2016 26.04.2016 29.02.2016 25,3 25,3 21.04.2016 40708551 Miroslav Polícek
2016000024 SPP - plyn Plyn 7208674915 02.05.2016 16.05.2016 02.05.2016 01.05.2016 28 28 16.05.2016 35815256 SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
2016000025 Derazin Deratizácia obecných priestorov 0000043516 06.05.2016 17.05.2016 06.05.2016 03.05.2016 22,5 22,5 16.05.2016 34656529 DERAZIN
2016000026 Telekom telefón, internet 1784604611 09.05.2016 18.05.2016 09.05.2016 02.05.2016 34,09 34,09 16.05.2016 35763469 Slovak Telekom
2016000027 VRBATA reklamné predmety výročie obce 0000161010 09.05.2016 16.05.2016 09.05.2016 06.05.2016 242,81 242,81 16.05.2016 36346837 VRBATA, s. r. o.
2016000028 Megawaste Vývoz komunálneho odpadu 0030160570 12.05.2016 21.05.2016 12.05.2016 30.04.2016 126,49 126,49 16.05.2016 36265144 Megawasteslovakia s.r.o.
2016000029 SPP plyn 6300034533 02.06.2016 15.06.2016 02.06.2016 01.06.2016 12 12 13.06.2016 35815256 SPP-SLOV.PLYN.PRIEMYSEL
2016000030 Audit Audit účtovnej závierky 0010160034 03.06.2016 09.06.2016 03.06.2016 30.05.2016 732 732 13.06.2016 36334715 Audit consults s.r.o.
2016000031 Slovak Tel telefón 5/16 6785531843 09.06.2016 20.06.2016 09.06.2016 02.06.2016 33,8 33,8 13.06.2016 35763469 Slovak Telekom
2016000032 Jasenica Náklady spoločný stav. úrad 0000015287 23.06.2016 30.06.2016 23.06.2016 20.06.2016 99,4 99,4 27.06.2016 00317349 OU-Jasenica
2016000033 Megawaste Vývoz kom odpadu 0030160779 16.06.2016 25.06.2016 16.06.2016 31.05.2016 214,72 214,72 27.06.2016 36265144 Megawasteslovakia s.r.o.