Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2023

P. č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum podpísania Dátum uverejnenia
1/23 Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405 40068617 Kúpa 1 ks kontajner na šatstvo 400,00 20.1.2023 24.1.2023
2/23 Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405 40068617 Zmluva o vývoze a nakladaní so šatstvom 0,00 20.1.2023 24.1.2023
             
             

 

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2022

P. č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum podpísania Dátum uverejnenia
1/22 Dobrovoľná požiarna ochrana 00177474 poskytnutie dotácie na DHZO 1400,00 29.4.2022 6.5.2022
2/22 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Verejná telefónna služba 37,58 / mesačne 19.7.2022 19.7.2022
3/2022 Ľudovít Vician 40711820 Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2021 550,00 7.10.2022 7.10.2022
             
             

 

 
 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2021

P. č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum podpísania Dátum uverejnenia
1/21 SStredoslovenská energetika a. s. 51865467 dodatok č. 1 ku Zmluve o dodávke energie   01.03.2021 26.3.2021
2/21 Megawaste Slovakia  36265144 dodatok č. 1 ku Zmluve na poskytovanie služieb   26.3.2021 26.3.2021
3/21 Envi Pak, Bratislava 36858010 príloha č. 1 ku zmluve   1.4.2021 1.4.2021
4/21 Dobrovoľná požiarna ochrana, Bratislava 00177474 zmluva o poskytnutí dotácie na DHZ 1400,00 11.5.2021 11.5.2021
5/21 APX, k. s., Pov. Bystrica 36012734 Overenie účtovnej závierky  540,00 04.10.2021 05.10.2021
6/21 Megawaste Slovakia 36265144 Zmluva o poskytovaní služieb   2.12.2021 3.12.2021
             

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2020

P. č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum zverejnenia Dátum ukončenie
1/20 Ing. Anton Poliček, Prečín 269 32895259 Zmluva o dielo 15512,65 7.1.2020  
2/20 Tendernet s.r.o., Žilina 50139088 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve   14.1.2020  
3/20 Rudolf Pavlík - Obec Počarová 30233623 Zámenná zmluva   03.02.2020  
4/20 Dobrovoľná požiarna ochrana  00177474 Zmluva o poskytnutí dotácie 1400,00 27.03.2020  
5/20 APX, k.s., Pov Bystrica 36012734 Zmluva o vykonaní auditu 540,00 23.6.2020 31.12.2020
6/20 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 dodaatok ku zmluve   23.10.2020  
7/20 Ministerstvo financií SR 00151742 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 1859,00 05.11.2020  
8/20 Ing. Peter Pavlík   Kúpna zmluva 2 293,20 23.11.2020  
9/20 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, Bratislava 00166197 Zmluva o výpožičke 0,00 1.12.2020 15.04.2021
10/20 Megawaste Slovakia, s. r. o 36265144 Zmluva o poskytnutí služieb 0,00 02.12.2020  
11/20 Janka Kozáková - JK servis, Pov. Bystrica 36937151 Služby PO, BOZP 120,00 31.12.2020 1.1.2021

 

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

ROK 2019

P. č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum zverejnenia Dátum ukončenie
1/2019 Tendernet , Žilina 50139088 dodatok č. 1 k licenčnej zmluve 200,00 29.1.2019 31.12.2019
2/2019 Megawaste Slovakia 36265144 dodatok.č.1   26.03.2019  
3/2019 Dobrovolná požiarna ochrana Kutuzovova 17 Bratislava 00177474 Zmluva o poskytnutí dotácie 1400,00 25.4.2019  
4/2019 APX, K.s. Pov. Bystrica 36012734 Zmluva o overení účtovnej závierky 540,00 7.6.2019  
5/2019 JSC stav, s. r. o., Štiavník 52100375 Zmluva o dielo 10480,56 12.07.2019 07/2019
6/19  Rudolf Pavlík Obec Počarová - 30233623 Zámenná zmluva  0,00 19.7.2019  
7/2019 Bánovská Regionálna rozvojová agentúra 45746940 Zmluva o poskytnutí služieb 650,00 8.11.2019  
8/2019 Marián Váchalík, výkup druhotných surovín 45667608 Zmluva o odbere železného odpadu   10.11.2019  
9/2019 Megawaste Slovakia Pov. Bystrica 36265144 Zmluva o poskytnutí služieb   01.01.2020 31.12.2021
10/2019 Envi - Pak, a. s., Bratislava 35858010 Dodatok č. 1    02.01.2020  

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Rok 2018

 

P.č. Zmluvné strany IČO Predmet zmluvy Cena Dátum zverejnenia Dátum ukončenia
1/18 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Poskytnutie dotácie 1400,00 27.3.2018 31.8.2018
2/18

Podohospodárska platobná agentúra

Doplnená

30794323

Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku   

 dodatok č. 1

93939,38 centrálny register 21.3.2018  
3/18 Martina Pavlíková 50573241 nájomná zmluva - dodatok č. 1 60,00 24.04.2018  
4/18 CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica ,s. r. o. 45348430 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozora 120,00 29.05.2018  
5/18 Osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041 Zmluva o výkone zodpovednej osoby 24,00/mesiac 8.6.2018  
6/18

VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1 Bratislava

31320155 Zmluva o termínovanom úvere č. 652/2018/UZ 89695,36 26.6.2018 25.6.2019
7/18 VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1 Bratislava 31320155 Všeobecné obchodné podmienky k úveru   26.6.2018  
8/18 VÚB, a.s.  Mlynské nivy 1 Bratislava 31320155 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1035/2018/D   26.6.2018  
9/18 APX, k.s.Pov. Bystrica 36012734 Zmluva o vykonaní auditu 360,00 20.7.2018 31.12.2018
10/18 LARO, s. r. o., Pov. Bystrica 36295361 Zmluva o dielo č.1/18 25760,56 10.8.2018 14.8.2018
11/18 ELMIK Vráble s.r.o 46093672 Zmluva o dielo 2/18 11000,40 28.9.2018 31.11.2018
12/18 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Zmluva o výpožičke 0,00 26.10.2018 26.10.2023
13/18 SAD Trenčín 36323977 Zmluva o zabezpečení autobusového spojenia 2,10 / 1 deň + DPH 9.12.2018  
14/18 Milan Lazový 31094732 Zmluvo o odbere BRO   9.12.2018  

 

 

 

 

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Rok 2017

 

Zmluvná strana

Zmluva Cena s DPH
Licenčná zmluva Licenčná zmluva 250,00€
Zmluva o vykonaná auditu Zmluva o vykonaní auditu 360,00 €
Združenie obcí Strážovské vrchy Zmluva o združení finančných prostriedkov 404,36 €
Komunálna poisťovňa a.s. Dodatok k poistnej zmluve 7,75 €
Komunálna poisťovňa a.s. Poistenie majetku obce 107,52 €
DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie PZ 1400,00 €
Alžbeta Dračková Kúpna zmluva na pozemok 2416,25 €
Zdeno Mišutka  Zmluva o zbere použitého šatstva 0,00 €